نوروز


  تور نوروز اروپا 1401
  ۷ - ۸ - ۱۰ - ۱۳ شب
  از مبلغ پرواز + ۱۰۹۰ یورو
  قطر ایرویز
  تور برزیل نوروز 1401
  ۹ شب
  از مبلغ پرواز + ۲۵۵۰ دلار
  قطر ایرویز
  تور آمازون و برزیل نوروز 1401
  ۱۲ شب
  از مبلغ پرواز + ۲۹۵۰ دلار