آذربایجان

بعضی از اطلاعات مهم درباره آذربایجان

  • قاره: آسیا
  • پایتخت: باکو
  • واحد پول: -
  • زبان رسمی: -
  • شهرهای بزرگ: -

اشتراک گذاری در شبگه های اجتماعی

شهر های آذربایجان